Ochrana osobních údajů – GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů (dále jen GDPR).

1. Správce osobních údajů

Společnost Echo Inzert s.r.o, se síddlem Na Viničkách 69, 15300 Praha 5 – Radotín vás tímto v souladu s č. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

2. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace, které jste zadali při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a/nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

3. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • poskytování personalizovaného obsahu reklamy
  • zlepšení našich stránek
  • zlepšení služeb zákazníkům
  • kontakt prostřednictvím e-mailu
  • správu soutěže, propagaci nebo průzkum

4. E-komerce – soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a/nebo transakce, např. zaslání objednávky.

5. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuta jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

6. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače/servery sloužící k ukládání osobních údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s jakýmikoli osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

7. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, k občasným firemním sdělením, k zaslání informací o výrobcích, atd. Máte právo se odhlásit od přijímání budoucích e-mailů.

8. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a potvrzením objednávky vašeho produktu souhlasíte s ochranou osobních údajů v rozsahu shora uvedených zásad.