Představení časopisu Dráček

Časopis Dráček je určen nejen dětem, ale i jejich kreativním maminkám a pro inspiraci i učitelkám MŠ a I. stupně ZŠ. Koncepce časopisu a jeho obsah vzniká v úzké spolupráci se zkušenými redaktory, dětskými psychology, učitelkami MŠ a prvního stupně alternativní ZŠ, autory a ilustrátory dětských knih, logopedy a s dalšími odborníky.

Čím je dětský časopis Dráček výjimečný

Grafika a ilustrace

  • do dětského časopisu Dráček jsou vybírány ilustrace, kterým čas neubírá na hodnotě, jeho tvůrci dávají přednost „čitelným“ reálným obrázkům
  • Dráček se odvrací od agresivních dětských ilustrací a témat spojených se světem počítačových her a určitého typu dětských animovaných filmů, které mají pramálo společného s naší kulturou

Vzdělávání formou hry

  • časopis pro děti Dráček kombinuje encyklopedická fakta s pohádkami
  • zpracovává známá česká přísloví formou pohádkových příběhů
  • pomocí pohádek řeší také závažné problémy, s kterými se mohou děti setkat ve školce, škole i v rodině (šikana, rozchod rodičů aj.)
  • podporuje rozvoj dětské fantazie pomocí atypických vystřihovánek 3D modelů a návodů na originální tvoření
  • nabízí logopedické veršovánky, hrátky s logikou, hlavolamy a kvízy pro nejmenší atd.

Podpora motorických dovedností

Časopis pro děti předškolního i raně školního věku přináší v každém čísle:

  • zábavná procvičovací cvičení na uvolnění ruky
  • nejrůznější typy tvoření – originální, efektní a jednoduché
  • nácviky písmenek pomocí obrázků

 

ukazka_nove